Поддръжка

Само по себе си, създаването на една градина не гарантира добрия и облик. Като всичко живо, нейната устойчивост и красота изискват внимание и поддръжка. Ние изграждаме индивидуална схема за поддръжка за всеки обект, в зависимост от неговите особености и вашите предпочитания. Предлагаме косене, валиране, аериране, торене, плевене, окопаване, подрязване и растителна защита на външни зелени площи, както и поливане, торене и растителна защита на интериорна растителност.