Градински настилки

Добрата градина постига хармония във всички елементи: растителност, разположение, алей на мрежа, ефекти и т.н. Всеки детайл е от значение. Ние предлагаме доставка на материали и изграждане на разноонбразни градински настилки, съобразени с естетиката на вашата градина и функционалните ви нужди.