Растителна защита

Растенията са живи и изискват постоянни грижи. Ние предлагаме всички видове консумативи и услуги, които да стимулират, предпазят или излекуват вашите растения като се борят с плевелите (хербициди), болестите (фунгициди) и вредителите (инсектициди) и засилват тяхната устойчивост (торове, пръскачки и др.)