проекти


За постигане на добър резултат при изграждането на вашата градина  е добре да започнете с предварителното и планиране и обмисляне. Първото което трябва да решите е как бихте искали да изглежда вашият двор и градината ви. Каква растителност да преобладава, какви материали ще използвате за алеи и площадки т.н. За да се изчисти първоначалната идея е необходимо разработването на  идейното решение за дворното пространство. Целта на този проект е да се улови вашия вкус,  вашите предпочитания, начина ви на живот. Идейния проект определя характера на двора, неговия стил (например открит с големи поляни и малко храсти или подреден с много подкастрени форми, с много цветя и цъвтящи храсти или предимно вечнозелена растителност и т.н.). Определят се типовете настилки, прави се организация на пространството и елементите които ще присъстват в двора (Плувен басейн, Градинска веранда, Бар-барбекю; Детска площадка, Беседка, Скален кът, Зеленчуков сектор или място за подправки и т.н.) В много от случаите клиента не знае какво точно да си поръча и идеите на проектаната помагат в избора му. Ако става въпрос за ново строителство, най-добрия за клиента вариант е разработването на двора да бъде успоредно с разработването на архитектурата на сградата. Тогава идеите на архитекта за вписването на сградата в околното пространство ще бъдат подпомогнати от ландшафтния архитект за достигане на единство между двата елемента - сграда и градина. Предимство на съвместната работа с архиектурата на сградата е и своевременното залагане на необходимите ВиК и електро връзки необходими за обслужването на двора. За максимално изясняване на идеята се разработват триизмерни компютърни модели (3D модели) на двора и къщата с включена растителност и настилки. Тези разработки са безкрайно полезни за клиента защото той може буквално да се “разходи” из двора си преди да бъде построен.  След приключването на идейната фаза се пристъпва към разработването на работен проект. Целта на работния проекта е да превърне идеята от предходния проект в чертежи по които да се изпълни дворното пространство. В работния проект се включва разработването на:
 
Вертикално планиране – определят се наклоните на алеите и площадките в зависимост от тяхното предназначение и материалите от които са изпълнени. Решава се водоотвеждането на дъждовните води от целия терен. 

Трасировъчен чертеж - оразмеряват се  алеите, радиусите на кривите, размерите на  площадките и елементите от двора по начин който позволява трасирането им на терена.  

Детайл на настилките -  избор на материали за изработване на настилките. Разработване на рисунък на настилките в цветове и материали и тяхното оразмеряване.

Дендрологичен проект и посадъчен чертеж - уточняване на точните растителени видове. Разработване на растителните групи и композиции, както и местата на засаждане на дърветата, храстите и цветята.  
 
Работния проект включва и разработването на проект за поливна система и проект за градинско осветление.Неразделна част от работния проект са количествените сметки към отделните части, които дават възможност да се направи точна калкулация на необходимите материали и видове работа. На базата на количествените сметки могат да се поискат оферти за изпълнение от  няколко фирми. Това помага на клиента да се ориентира в предлагането на пазара и да избере най-изгодното предложение, а знаейки целия обем на проекта може да се направи график на строителните работи.