Капкови системи за напояване

При капковото напояване водата се подава равномерно в областта на корена. Методът е особено подходящ за поливане на декоративна растителност, овощни дървета, плодни храсти, лозя, зеленчукови култури и др.