Помпени системи

Ние гарантираме доброто функциониране на поливните системи с прецизния си избор на помпа (надземна, потопяема или дренажна), хидрофорни съдове (вертикални или хоризонтални), полиетиленови резервоари и табла за управление. Работим с утвърдени и надеждни производители.