Филтриращи системи

Всяка поливна система има водоизточник (река, язовир, кладенец) и филтри, които  пречистват водата от него. Съществуват няколко вида филтри -- мрежести, дискови, пясъчни, хидроциклонни и др. Ние избираме най-подходящите филтри за вашата филтрираща система.