Дренажни системи

Водата е незаменима, но понякога и нежелана. Високите подпочвени води могат да нанесат трайни щети на вашия имот. Ето защо понякога се налага изграждането на дренажни системи, които да осигурят отвеждането на нежеланата подпочвена вода. Дренажната система е съобразена с терена, почвата и постройките.